Direct contact? Bel: 033 - 820 05 17

HomeFinanciële dienstenFiscale aangiften

Fiscale aangiften

Periodieke aangiften

Omzetbelasting

De periodieke aangiften omzetbelasting worden door ons opgesteld aan de hand van de door u aangeleverde gegevens. Wij zorgen ervoor dat uw aangifte binnenkomt bij de belastingdienst via Fiscaal Gemak, onderdeel van het moderne softwarepakket Software Gemak van Exact Software. U heeft hier dus geen omkijken naar.

ICP-aangifte

Zodra u zaken doet met het buitenland, kan het zijn dat u te maken krijgt met het indienen van de zogenaamde ICP aangifte. Wij kunnen deze aangifte tegelijk met uw periodieke aangifte omzetbelasting voor u indienen.
Zaken doen met het buitenland heeft zo zijn eigen regels qua facturering en checken van het BTW nummer van uw buitenlandse afnemer. Indien u hierover vragen heeft, dan staan wij voor u klaar.

Accijns aangifte

Als u te maken heeft met de inkoop van alcoholhoudende producten, dan kunnen wij per kwartaal de accijns aangifte voor u indienen, zodat u een gedeelte van de betaalde accijns weer terug ontvangt van de belastingdienst.
Bij bestaande ondernemingen waarvoor deze aangiften in vorige perioden reeds zijn ingediend, zult u reeds toestemming voor het kunnen indienen van deze aangifte hebben ontvangen van de belastingdienst.
Voor ondernemingen die voor het eerst hier mee te maken krijgen, nemen wij met de belastingdienst contact op om deze toestemming te regelen.

Aangifte verbruiksbelasting

Ontvangt u verbruiksbelastinggoederen uit een ander EU-land?

Wij verzorgen voor u de aangifte verbruiksbelasting. Deze aangifte wordt door ons elektronisch ingediend, uiterlijk op vrijdag na de week van ontvangst van de goederen. Ontvangt u meer keren per week verbruiksbelastinggoederen? Dan hebt u automatisch toestemming van de Douane om hiervoor een weekaangifte te doen.

Jaaraangiften

Omzetbelasting suppleties

Indien na het opstellen van het jaarrapport blijkt, dat u teveel of te weinig omzetbelasting heeft afgedragen, dan stellen wij voor u een suppletie omzetbelasting op. Deze suppletie wordt via onze software ingediend. U ontvangt daarna via de belastingdienst hierover bericht.

Inkomstenbelasting

Aan de hand van de door u aangeleverde privé jaaropgaven inzake o.a. salaris, lijfrenten, bankspaarproducten, bankrekeningen en alle overige van belang zijnde zaken, stellen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting op voor u en indien van toepassing voor uw partner.
Daarna dienen wij deze aangifte(n) in bij de belastingdienst via onze software Fiscaal Gemak.
U ontvangt na verloop van tijd via de belastingdienst hierover bericht.
Let op, het kan zijn dat uw kinderen, die (nog) niet aangifteplichtig zijn, maar wel hebben gewerkt in het jaar, toch recht hebben op teruggave van inkomstenbelasting. Neem bij twijfel altijd even contact met ons op, zodat wij dit voor u kunnen beoordelen en wellicht de aangifte kunnen indienen. Het zou namelijk zonde zijn indien hier geld blijft liggen voor uw kinderen!

Vennootschapsbelasting

Als u de onderneming in de vorm van een B.V. drijft, dan dienen wij jaarlijks voor u de aangifte vennootschapsbelasting in, aan de hand van de opgestelde jaarrapportage.
Wij zorgen ervoor dat deze aangifte via onze software Fiscaal Gemak bij de belastingdienst terecht komt. U ontvangt na verloop van tijd via de belastingdienst hierover bericht.
 

Incidentele aangiften

Dividendbelasting

Bij het uitkeren van dividend uit uw B.V. dient er een aangifte dividendbelasting te worden ingediend. Wij stellen deze aangifte dividendbelasting voor u op en zorgen ervoor dat u alle daarbij benodigde stukken ontvangt.

Schenkbelasting

Zodra u van plan bent om een schenking aan iemand te doen, dan dient u zich er bewust van te zijn dat hier wellicht schenkbelasting over verschuldigd is. Neemt u dus altijd contact met ons op indien u van plan bent om te gaan schenken. Wij kunnen dan beoordelen of er daadwerkelijk schenkbelasting verschuldigd is en zo ja, dan kunnen wij voor u de aangifte schenkbelasting indienen bij de belastingdienst.

Erfbelasting

In het geval van een overlijden, krijgt u in veel gevallen ook te maken met de aangifte erfbelasting.
Ook in deze moeilijke periode kunt u een beroep op ons doen. Zodra wij alle van belang zijnde gegevens hebben ontvangen kunnen wij de aangifte erfbelasting voor u indienen.